ჩვენთან თანამშრომლობა

ხართ ტურისტული კომპანია?

ორგანიზაციებს ვთავაზობთ კორპორატიულ მომსახურებას, სამივლინებო ხარჯების ოპტიმიზაციას მარტივი დაჯავშნის გზით, საბუღალტრო დოკუმენტაციის ავტომატიზირებულ მიწოდებას,  ანგარიშსწორების მოქნილ სისტემას, 24/7 სრული მხარდაჭერით, … საქმიანი მოგზაურობის მართვა შეიძლება იყოს შრომატევადი და რთული. ამიტომ ჩვენ ვაშენებთ მომხმარებელზე ორიენტირებულ მოგზაურობის ტექნოლოგიას, რომელიც შექმნილია თითოეული დაინტერესებული მხარის მოგზაურობის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.

დაუკავშირდით ჩვენს ექსპერტთა ჯგუფს, თქვენთან თანამშრომლობის პროგრამის განსახილველად.